Sunday, March 25, 2012

Cara Menangani Bayi dan Tatih

Bayi tidak memerlukan disiplin. Adalah menjadi tanggungjawab orang dewasa untuk memenuhi keperluannya dengan cara itu dapat memberi kepercayaan ke arah prasyarat proses sosialisasi. Kadangkala bayi hilang kawalan, mengambarkan rasa tidak selesa atau merasa tekanan. Hal ini bukan masalah tingkahlaku. Bayi mungkin memerlukan kemesraan dan dakapan untuk membantunya mengawal keadaan.

Kanak-kanak tatih pula, sentiasa bergerak dan bercakap (verbal), memerlukan bimbingan untuk membantu mengawal kelincahannya. Membina tingkahlaku kawalan dalaman adalah lambat dan proses jangka panjang. Adalah penting untuk meletakkan had sempadan untuk kanak-kanak tatih bagi memastikan keselamatan dan menyediakan rasa selamat. Kanak-kanak tatih terkenal dengan menguji had atau batasan yang ditentukan oleh orang dewasa. Tanpa melanggar had atau batasan, mereka tidak tahu had atau batasan yang ditentukan oleh orang dewasa.

No comments:

Post a Comment