Thursday, March 15, 2012

Menangani Masalah tingkahlaku Kanak-Kanak Menerusi Teknik Penyelesaian Masalah Menang-Menang

Setelah menggunakan teknik 'pendengar aktif' dan 'permintaan', seterusnya teknik proses menang-menang digunakan. Teknik proses menang-menang berlaku apabila masalah telah menjadi milik bersama, kepunyaan orang dewasa dan kanak-kanak. Teknik ini melibatkan perbincangan dan perundingan sehingga menemui kepuasan penyelesaian kedua pihak. Kanak-kanak akan merasa dihargai dan orang dewasa dapat hasil positif dengan perubahan tingkahlaku kanak-kanak yang telah dapat memahami punca masalah tingkahlakunya.

No comments:

Post a Comment