Wednesday, March 21, 2012

Menteladani Atau Meniru Tingkahlaku

Menteladani atau peniruan yang digemari dan disenangi oleh kanak-kanak dapat memberi kesan kepada tingkahlaku kanak-kanak. Pembelajaran menerusi pemerhatian kerap berlaku di kelas dan orang dewasa menggunakannya. Umpamanya orang dewasa menjadi model kesopanan, kemesraan, atau keperihatinan walau pun model bukan mudah untuk memberi fenomena kesan dan akibat. Dalam keadaan tertentu kanak-kanak melihat model yang boleh diteguhkan adalah kemungkinan hasil daripada peniruan tingkahlaku.Peranan orang dewasa adalah penting untuk menjadi model yang boleh diteladani oleh kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment