Saturday, March 17, 2012

Pengukuhan Positif

Pengukuhan positif selalu digunakan dalam pengurusan tingkahlaku. Apabila orang dewasa memberikan senyuman kepada kanak-kanak di dalam kumpulan yang berkerjasama dengan rakan sebaya sambil mengusap kepala dan bahu, tindak balas kanak-kanak adalah positif. Mereka merasa dihargai. Mengucapkan terima kasih kerana membantu mengemaskan alat mainan juga dapat mengukuhkan tingkahlaku positif kanak-kanak kerana memberi makna bahawa dirinya dihargai apabila membantu mengemaskan alatan mainan. Dalam pengurusan tingkahlaku biasanya pengukuhan positif dilakukan secara sistematik untuk memberi menggalakkan tingkahlaku tertentu. Contohnya apabila seorang kanak-kanak meletakkan buku di rak buku dengan betul dan orang dewasa memberi perhatian penghargaan serta pengukuhan positif, perbuatan positif yang sama akan diulangi oleh kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment