Friday, March 2, 2012

Kesan Pendekatan Pengajaran Behavioris Dan Konstruktivis

Ramai mereka yang tidak menyedari secara tidak langsung mempraktikkan pendekatan pengajaran yang berasaskan teori yang sedia ada. Sebaliknya ada dikalangan pendidik kanak-kanak atau mereka yang berminat menyatakan bahawa mereka telah menemui penemuan baru tanpa membaca kajian terdahulu. Misalnya seorang pendidik di tadika menggunakan kad imbasan dan menyuruh kanak-kanak membaca berulangkali dan memberi latihan secara latih tubi (drill) untuk menghafal huruf atau perkataan yang dipamerkan. Hasilnya dalam masa jangka pendek kanak-kanak sudah boleh membaca menerusi aktiviti pengulangan dan menghafal apa yang dilihat. Sebenarnya kanak-kanak tidak memahami perkataan yang dibaca. Mereka pada awalnya menyebut mengikut sebutan orang dewasa apabila melihat kad yang dipamerkan. Kanak-kanak boleh membaca apa juga perkataan kerana telah menjadi kebiasaan menghafal gabungan suku kata, contohnya 'ba' 'bu' 'ku' 'pa.' Apabila digabungkan sukukata menjadi perkataan. Persoalannya sejauhmana kanak-kanak itu memahami perkataan yang telah digabungkan menerusi suku kata. Pendekatan pengajaran konstruktivis menekankan hasil pembelajaran jangka panjang menerusi pengalaman dan eksperimen kanak-kanak itu sendiri. Aktiviti penyelesaian masalah dan melakukan eksperimen sendiri secara tidak langsung mengukuhkan kefahamannya terhadap sesuatu yang dipelajari..

1 comment:

  1. Prof, dalam merangka kurikulum bagi kanak-kanak prasekolah, adakah sesuai hanya memilih satu pendekatan sahaja.

    ReplyDelete