Monday, March 19, 2012

Pengabaian Tingkahlaku Negatif

Pengukuhan positif dapat mengukuhan tingkahlaku. Sebaliknya pengabaian juga dapat menghapuskan tingkahlaku negatif. Contohnya jika seorang kanak-kanak menjerit di dalam kelas berulangkali, guru akan memberitahu,"Berhenti menjerit, kamu mengganggu orang lain!" atau membawa kanak-kanak duduk di penjuru dengan berjanji sekiranya dia tidak lagi menjerit boleh duduk bersama rakannya semula. Reaksi ini memberitahu kanak-kanak bahawa dia berjaya mendapatkan perhatian. Mengabaikan boleh melenyapkan tingkahlaku jika berterusan dan teratur. Walau bagaimana pun mengabaikan bukanlah cara yang terbaik untuk digunakan terutama jika melibatkan tingkahlaku agresif. Tingkahlaku yang agresif perlu di atasi dengan lebih tegas dan tindakan yang cepat diambil untuk keselamatan semua.

No comments:

Post a Comment