Wednesday, March 28, 2012

Peneguhan Tanpa Syarat

Pengukuhan atau peneguhan diberi dengan syarat kanak-kanak bertindakbalas dalam sesuatu keadaan yang khusus. Walau bagaimana pun kanak-kanak memerlukan perhatian tanpa syarat. Ibu bapa sebenarnya telah memulakan memberi perhatian tanpa syarat sejak bayi dilahirkan sebagai asas membina rasa kepercayaan. Hasilnya, ramai kanak-kanak yang mendapat perhatian sepenuhnya di rumah mempunyai kekuatan hubungan kepercayaan dalam kehidupannya. Kanak-kanak ini biasanya ke sekolah dengan penuh rasa berdikari dan keterbukaan kepada pengalaman baru. Manakala kanak-kanak yang asas kepercayaan tidak terbina dengan kukuh didapati ingin mendapatkan perhatian. Mungkin mereka sentiasa ingin mendapatkan perhatian daripada guru tadika atau pengasuh taska, kemungkinannya menerusi melakukan masalah tingkahlaku.

No comments:

Post a Comment