Monday, March 26, 2012

Kata Pujian Dan Dorongan Yang Tidak Berkesan

Pengukuhan positif dari sudut pandangan pengurusan tingkahlaku adalah cara untuk mengekalkan sesuatu tingkahlaku. Pengukuhan boleh menjadi alat yang berkesan untuk membimbing kanak-kanak dengan cara memberi perhatian apabila kanak-kanak melakukan tingkahlaku positif daripada tingkahlaku negatif. Walau bagaimana pun sentiasa berhati-hati dengan pujian yang tidak berkesan, sebagai contoh kenyataan yang terlalu umum, "Bagus!" atau "Budak baik!" akan menjadi kebiasaan.

No comments:

Post a Comment