Thursday, March 22, 2012

Membentuk Tingkahlaku

Membentuk tingkahlaku merupakan salah satu teknik yang boleh digunakan secara kerap kepada kanak-kanak yang memerlukan keperluan khas. Tingkahlaku dipecahkan atau bahagikan kepada langkah yang kecil. Jangkaan kejayaan kepada tingkahlaku yang diingini diberi pengukuhan sehingga akhirnya mendapat kemajuan tingkahlaku. Contohnya untuk meningkatkan daya tumpuan kanak-kanak terhadap sebarang aktiviti. Apabila kanak-kanak boleh menumpukan perhatian kepada satu tugasan purata yang hanya 3 minit, masa pengukuhan perlu dipertingkatkan secara berterusan, daripada 3 minit ke 5 minit ke 8 minit ke 10 minit ke 15 minit.

No comments:

Post a Comment