Wednesday, March 7, 2012

Menangani Masalah Tingkahlaku Kanak-Kanak Yang Suka Menunjukkan Kuasa

Masalah tingkahlaku kanak-kanak yang ke dua adalah cuba menunjukkan kuasa, pengaruh atau kekuatan. Kesemuanya dilakukan kerana kanak-kanak ini ingin mendapat perhatian. Tindakbalas terhadap kanak-kanak yang mempunyai matlamat cuba menunjukan kuasa atau pengaruh adalah dengan tidak terikut-ikut dengan matlamat perebutan kuasa. Pertandingan kekuatan tidak menjadi pertandingan jika anda sebagai lawan menolak atau menarik diri daripada pertandingan. Kanak-kanak perlu merasakan dirinya penting tetapi cara untuk membina rasa penting bukanlah menerusi tidak mematuhi arahan atau peraturan, kemarahan dan perbalahan. Anda boleh membantu kanak-kanak mencari cara lain untuk mendapatkan pengiktirafan terhadap kekuasaan tetapi bukan dengan cara permainan pertandingan.

No comments:

Post a Comment