Monday, March 12, 2012

Saling Memahami Masalah Antara Orang Dewasa Dan Kanak-Kanak

Pada peringkat awal lagi sejak dari bayi orang dewasa telah menangani dan bertindak balas kepada bayi dengan menghargai komunikasi antara bayi dan orang dewasa. Sebagai orang dewasa perlu mengenalpasti tingkahlaku yang boleh diterima dan tidak boleh diterima. Apabila masalah timbul, orang dewasa boleh memastikan keadaan dan menentukan masalah "siapa". Terdapat masalah datangnya dari kanak-kanak, ada masalah datangnya dari orang dewasa dan ada pula menerusi hubungan antara dua pihak. Cara menyelesaikan masalah bergantung kepada "kepunyaan" masalah tersebut.

No comments:

Post a Comment