Tuesday, April 12, 2011

Pendekatan Bimbingan Prinsip Konstruktivis 7

Profesional pendidik awal kanak-kank memupuk kawalan diri pada kanak-kanak menerusi arahan dan hubungan positif. Pendidik mengenalpasti bahawa kawalan diri sendiri dibina secara beransur-asur. Mereka menyediakan latihan, pimpinan, bantuan, bimbingan positif dan pengukuhan kognitif untuk membentuk kepada perkembangan kawalan diri.

No comments:

Post a Comment