Saturday, April 2, 2011

Kesan Corak Pengasuhan Ibu Bapa

Corak pengasuhan ibu bapa tiada seorang pun yang melakukan serasi dengan kategori tertentu sepanjang masa sama ada pada kategori autoritatif, autoritarian atau permisif. Mungkin terdapat elemen pada kita dan sebagai orang dewasa kita hendaklah mengimbas atau merenung kembali akan cara berinteraksi dengan kanak-kanak. Hal ini penting dalam mendidik kanak-kanak:
  1. Orang dewasa boleh melihat semula secara kritikal harapan dan tindakbalas kepada kanak-kanak dan keluarga serta mengenalpasti sekiranya perubahan perlu dilakukan.
  2. Orang dewasa boleh mempertimbangkan kesan jangka pajang gaya pengasuhan dan didikan tertentu terhadap tingkahlaku dan kecekapan kanak-kanak.
Pembentukan gaya pengasuhan dan pendidikan autoritatif boleh menyumbangkan psikologi rasa selamat dalam persekitaran pembelajaran pada kanak-kanak dan memupuk pelbagai nilai sosial dan perkembangan kognitif ke arah kemahiran sosial dan kecekapan.

No comments:

Post a Comment