Monday, April 18, 2011

Dilema Kemampuan Lawan Kualiti

Sesetengah orang mengambilkira dan menimbangkan kemampuan lebih penting daripada mengekalkan kualiti. Di pihak lain pula mempersoalkan meletakkan peraturan yang berpiawaian tinggi akan menghadkan kupayaan program dan kualiti program akan bertambah baik untuk menghasilkan sistem usahawan bebas. Di lain pihak pula profesional pendidik awal kanak-kanak menyatakan bahawa keluarga dan ibu bapa tidak memahami natijah terhadap tiada kualiti, tidak mempunyai kepakaran atau masa untuk memantau program, mungkin tidak dapat pendapatan untuk kualiti program yang tinggi.

No comments:

Post a Comment