Monday, April 11, 2011

Pendekatan Bimbingan Prinsip Konstruktivis 6

Profesional pendidik awal kanak-kanak memahami peranan memberi maklumbalas yang jujur kepada kanak-kanak. Kanak-kanak membina keyakinan diri menerusi peningkatan yang sebenar. Individu dan kumpulan kanak-kanak yang berkemajuan berhak mendapat tindakbalas yang ikhlas dan jujur. Terlalu memberi pujian kepada kanak-kanak adalah menjadi kebiasaan dan seperti tidak asli. Keadaan ini menjadikan gagal ntuk memupuk perasaan sebenar terhadap keyakinan diri atau mengekalkan perubahan tingkahlaku. Oleh itu jangan terlalu kerap menggunakan kata pujian sehingga tidak meninggalkan kesan mendalam pada diri kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment