Friday, April 29, 2011

Kualiti Program Tadika 2

Pendidik di tadika menggalakkan pembelajaran bahasa, pendidik yang mementingkan kualiti tekun mendengar dan memperluaskan pertuturan kanak-kanak dengan menjawab soalan yang di kemukaan kanak-kanak dan selepas itu pendidik pula bertanyakan kanak-kanak. Pendidik hendaklah menyediakan pelbagai jenis buku, puisi, bahasa berirama, permainan jari dan lagu beraksi.

Pendidik hendaklah menyediakan persekitaran yang selamat dan menyelia dengan penuh perhatian. Pendidik yang berkualiti mendapat latihan dalam perkembangan kanak-kanak dan pendidikan awal kanak-kanak yang menghususkan pendidikan kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment