Sunday, April 3, 2011

Bimbingan Membina

Bimbingan membina atau bimbingan konsruktif adalah jenis interaksi yang terbaik dan amalan yang bersesuaian yang membawa kepada jenis sosial dan pemikiran moral yang dipupuk di kelas konstruktif. Dalam bimbingan konstruktif arah dan meletakkan set tahap untuk kanak-kanak secara individu membina makna daripada pengalamannya sendiri.

Apabila sesuatu isu bimbingan timbul, pendidik hendaklah memberi pertimbangan dan berbincang yang bermakna tentang masalah dan meneroka kemungkinan penyelesaiannya. Pendidik hendaklah memandu kanak-kanak ke arah kawalan diri sewaktu kanak-kanak mula berfikir tentang tindakannya dan tindakan kepada orang lain.

Kanak-kanak belajar berkelakuan baik bukan kerana untuk mendapatkan ganjaran atau dendaan tetapi mereka seronok dengan hasil daripada interaksi posititf dan mereka dapat belajar bahawa sesuatu perlakuan akan membantu minat mereka dan orang lain. Manakala perlakuan lain tidak dapat seperti apa yang telah dilakukannya.

No comments:

Post a Comment