Wednesday, April 13, 2011

Kualiti Program Untuk Kanak-Kanak

Terdapat berbagai progam yang berkualiti di tempat yang berbeza dan perkhidmatan yang ditawarkan. Setiap program kelihatan "berkualiti" mempunyai ciri asas yang sama. Program untuk kanak-kanak mestilah mengamalkan amalan yang bersesuaian yang bermaksud program yang mengamalkan kesesuaian mengikut umur, kesesuaian individu dan kesesuaian budaya. Semua program hendaklah memupuk kanak-kanak; menyediakan perlindungan, persekitaran yang memberansangkan, dan memenuhi keperluan fizikal/motor, emosi, sosial, bahasa, literasi dan keperluan kognitif. Cara perlaksanaannya bergantung kepada umur dan tahap perkembangan kanak-kanak yang mendaftar dalam program tersebut.

No comments:

Post a Comment