Wednesday, April 27, 2011

Kualiti Program Tadika

Pendidik di tadika perlu memahami tentang ciri-ciri perkembangan kanak-kanak di tadika untuk meningkatkan kualiti program dengan menyediakan persekitaran yang dapat mendorong kanak-kanak ini meneroka. Pendidik hendaklah mesra dan dan mudah membantu terhadap kanak-kanak di tadika. Mereka menyokong usaha kanak-kanak untuk berdikari biar pun memakan masa jika dibandingkan pendidik sendiri yang melakukannya untuk kanak-kanak lebih cepat. Pendidik menyedari tanggungjawabnya membantu kanak-kanak membina tabiat penting dan belajar kemahiran hidup. Orang dewasa juga menyedari kanak-kanak tidak dapat melibatkan diri dalam kumpulan terlalu lama, oleh itu mereka memberikan waktu yang singkat dan memberi pelbagai peluang untuk kanak-kanak bermain sendirian, berpasangan atau di dalam kumpulan kecil atau kanak-kanak membuat pilihan sendiri.

...bersambung.

No comments:

Post a Comment