Friday, April 22, 2011

Kualiti Program Bayi dan Tatih 2

Memandangkan bayi dan tatih amat bergantungan pada orang dewasa maka nisbah antara pengasuh dan kanak-kanak mestilah rendah untuk membolehkan interaksi satu sama satu sepanjang hari. Program yang berkualiti orang dewasa berindakbalas pada bayi dan tatih untunk memenuhi keperluannya secepat mungkin. Orang dewasa dapat menyesuaikan jadual bayi dan tatih untuk waktu makan dan tidur. Mereka kerap memegang dan meriba bayi. Mereka juga memerhati lebih dekat kanak-kanak tatih supaya dapat membantu dan memberi sokongan kepata kanak-kanak tatih yang mencuba kemahiran baru. Orang dewasa menyediakan keselamatan, persekitaran bersih dan mengamalkan amalan kesihatan dan langkah keselamatan untuk menghindar kemalangan dan menghadkan berlakunya penyakit berjangkit.

...bersambung.

No comments:

Post a Comment