Sunday, April 10, 2011

Pendekatan Bimbingan Prinsip Konstruktivis 5

Profesional pendidik awal kanak-kanak memahami bahawa kanak-kanak tidak dapat membezakan antara sengaja atau tidak sengaja. Kadangkala kanak-kanak terlanggar meja sehingga tertumpah botol air yang terletak di atas meja sewaktu kanak-kanak lain sedang melukis di atas meja. Kanak-kanak lain merasa marah dan menangis kerana kertasnya basah terkena air. Kanak-kanak yang menangis ini tidak memahami bahawa perlakuan kanak-kanak yang melanggar meja itu tidak sengaja. Pendidik perlu membantu kedua-dua orang kanak-kanak ini. Kanak-kanak yang melanggar meja perlu diterangkan untuk memohon maaf kepada kanak-kanak yang kertas lukisannya basah kerana terlanggar meja. Pendidik juga perlu menerangkan kepada kanak-kanak perbuatan yang tidak sengaja berlaku dan meminta kanak-kanak berhati-hati supaya tidak melakukannya lagi,

No comments:

Post a Comment