Sunday, September 8, 2013

Dimensi Yang Komplek Dalam Pengajaran Kanak-Kanak

Terdapat empat dimensi yang komplek dalam pengajaran iaitu:
  • Mengajar bukan suatu yang rutin dan dijangkakan
  • Mengajar mempunyai pelbagai matlamat yang perlu disampaikan
  • Mengajar melibatkan hubungan pelbagai kumpulan
  • Mengajar memerlukan integrasi pelbagai pengetahuan

No comments:

Post a Comment