Saturday, September 28, 2013

Anak Suka Menconteng

Kanak-kanak suka menconteng dianggap perbuatan negatif. Sebenarnya perbuatan menconteng merupakan proses awal kanak-kanak belajar menulis. Bermula dengan melakar yang seringkali disalah anggap sebagai perbuatan 'menconteng' kerana simbol yang dihasilkan berupa garisan yang tidak memberi makna kepada orang dewasa. Melakar yang menghasilkan seperti contengan garisan merupakan asas kanak-kanak belajar menulis. Kanak-kanak belajar menguasai kemahiran motor kasar untuk diselaraskan dengan kemahiran motor halus.


No comments:

Post a Comment