Monday, September 9, 2013

Kategori Pengetahuan Pedagogi (1)

Pengetahuan Kes adalah menerusi pengalaman terus daripada peristiwa sebenar yang menjadi sebahagian fail kes guru. Menerusi kes pengalaman terus guru membanding kes ini kepada kes baru yang mereka hadapi. Pengetahuan kes selalunya ditangani dalam memberi tindakbalas bermakna kepada dirinya, peristiwa yang memberi kesan mendalam.

No comments:

Post a Comment