Saturday, September 7, 2013

Apakah Perlu Diketahui Oleh Pendidik Awal Kanak-Kanak?

Sebagai pendidik awal kanak-kanak perlu mengetahui pengetahuan berikut:
  • Perkembangan main kanak-kanak - fizikal, sosial, emosi dan kognitif.
  • Perancangan kurikulum/perancangan program.
  • Kesihatan, keselamatan dan nutrisi kanak-kanak.
  • Kerjasama dengan ibu bapa, keluarga dan perkhidmatan sosial kepada keluarga.
  • Pengurusan bilik darjah dan bimbingan kanak-kanak.
  • Penilaian dan pentaksiran.
  • Pendidikan kepelbagaian budaya dan masyarakat.
  • Bekerja dengan rakan sekerja dan bidang profesional lain.
  • Peningkatan diri/kerjaya termasuk peningkatan kecekapan dan cara berkesan menangani stress.

No comments:

Post a Comment