Tuesday, September 10, 2013

Pengetahuan Pengetahuan Pedagogi (2)

Kefahaman konseptual adalah mengaplikasikan terminologi, fakta, prisip dan strategi kepada lebih pengamatan pemerhatian, analisa, perbincangan dan menambahbaik pengajaran di alam realiti. Sebagai contoh seorang guru pelatih mengalami kesukaran semasa aktiviti duduk separa bulatan mencuba berbagai strategi seperti duduk berdekatan dengan kanak-kanak yang menghadapi kesukaran untuk mengawal diri, membuat aktiviti kumpulan lebih interaktif, menjalankan aktiviti kumpulan besar dengan jangka masa yang pendek, menyediakan hamparan atau tikar untuk menjarakkan kedudukan dan menyatakan peraturan.

No comments:

Post a Comment