Friday, September 6, 2013

Pengetahuan Pendidik Dan Pedagogi

Kadangkala orang terlepas pandang menganggap mendidik peringkat awal kanak-kanak adalah "mudah" disebabkan kandungan yang hendak diajar tidak secanggih seperti di sekolah rendah dan menengah. Malah ada yang mengandaikan berkerja dengan kanak-kanak adalah "semulajadi" hanya lanjutan rasa keibuan (mesra, menyayangi, perihatin). Sebenarnya kajian mengakui bahawa pendidik yang mengajar di peringkat awal kanak-kanak perlu mengetahui dan berpengetahuan sekiranya ingin menghasilkan kualiti pendidikan kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment