Tuesday, September 3, 2013

Pandangan Ekologikal Terhadap Main

Mengikut pandangan ekologikal bahawa manusia dan persekitaran mempengaruhi kanak-kanak bermain dan belajar. Susun atur persekitaran dan peralatan mainan di kelas, persekitaran rumah dan taman permainan saling mempengaruhi pembelajaran kanak-kanak. Tanggapan ekologi juga melihat cara peralatan dan persekitaran yang mempengaruhi minat kanak-kanak belajar. Secara tidak langsung peralatan dan susun atur di kelas dan permainan luar di taska dan tadika turut mempengaruhi minat belajar selain daripada aktiviti main yang mengandungi unsur pembelajaran.

No comments:

Post a Comment