Monday, September 2, 2013

Main Mengikut Tanggapan Behavioris

Kanak-kanak dipercayai belajar menerusi tingkahlaku sosial bukan sahaja menerusi pengalaman terus tetapi juga menerusi pemerhatian. Kanak-kanak akan meniru sesuatu tingkahlaku apa yang dilihat berdasarkan seolah-olah seperti ganjaran. Contohnya apabila melihat rakannya bermain bongkah, apabila dia juga bermain bongkah dengan mendapat perhatian guru. Oleh itu kanak-kanak pertama tadi adalah menjadi pendorong untuk menggalakkannya bermain bongkah dan dalam waktu yang sama kanak-kanak mendapat perhatian positif daripada guru.

No comments:

Post a Comment