Sunday, September 15, 2013

Penentu Arah Profesional

Penentu arah profesional adalah kesungguhan mengabdikan diri untuk bertindak, bertanggungjawab berterusan dan sentiasa beretika. Pengamal penentu arah sentiasa mempunyai pemikiran terbuka, bertanggungjawab, menumpu sepenuh hati dan sentiasa mencari cara bergerak ke depan berdasarkan sentiasa beringat, mengamalkan asas hubungan.

No comments:

Post a Comment