Thursday, September 12, 2013

Kategori Pengetahuan Pedagogi (4)

Kebijaksanaan emosi (emotional intelligence) adalah keupayaan untuk menangani dengan betul, menghargai dan meluahkan emosi; menggunakan perasaan perassan untuk berfikir lebih baik lagi; untuk memahami perasaan dan pengetahuan emosi; memikirkan semula, mengurus dan menggunakan semula perasaan dengan cara menggalakkan perasaan dan perkembangan intelektual. Contohnya seorang ibu datang ke tadika bertanyakan sebab anaknya mendapat penilaian yang rendah dalam pengetahuan nombor sedangkan anaknya boleh membilang hingga 100. Guru menyedari ibu ini takut anaknya gagal. Guru tidak berbalah sebaliknya mengambil langkah pendekatan "kita bersama menangani masalah ini". Guru berkongsi perancangan matematik, mengaturkan kerja sukarela untuk penglibatan ibu bapa di tadika dan menyediakan ibu bapa aktiviti yang praktikal supaya meneruskan latihan di rumah.

No comments:

Post a Comment