Wednesday, September 18, 2013

Penentu Arah Untuk Pantulan [3]

Penentu arah untuk pantulan adalah perasaan sepenuh hati termasuk:
  • menggunakan pendekatan pengajaran dengan bersungguh-sungguh, berdidikasi dan bertenaga.
  • memberi soalan yang bermakna untuk merangka dan merangka semula pemikiran.
  • menerima bahawa terdapat beberapa jawapan mudah dalam pengajaran dan berusaha mendapatkan penyelesaian yang bersesuaian.
  • mengandaikan mengajar sesuatu yang diluar jangkaan dan mencabar.

No comments:

Post a Comment