Wednesday, September 11, 2013

Kategori Pengetahuan Pedagogi (3)

Pengetahuan peraturan adalah memahami urutan fizikal peristiwa berkaitan dengan sesuatu tugasan. Contohnya seorang guru yang telah belajar tentang membawa kanak-kanak membuat lawatan termasuk mendapatkan borang kebenaran ibu bapa, mempunyai orang dewasa yang cukup membimbing kanak-kanak, keselamatan dalam bas dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment