Saturday, June 9, 2012

Proses Kreatif Bukan Hasil

Hasil daripada proses kreatif kanak-kanak seperti lukisan, kolaj atau hasil kerja seni yang lain tidak mempunyai nilai di pasaran. Walau bagaimana pun penglibatan proses kreatif adalah amat berharga untuk perkembangan kanak-kanak.Corak tidak digunakan untuk mendapatkan hasil yang kelihatan sahaja. Begitu juga jenis buku mewarna dengan garisan untuk dipenuhkan oleh kanak-kanak tidak disediakan. Guru hendaklah mempunyai atau menaruh kepercayaan kepada kanak-kanak dan kerap memberitahu kepada kanak-kanak yang mereka boleh melakukannya. Guru perlu cuba mengelakkan diri daripada membantu kebolehan kanak-kanak. Guru juga hendaklah memberi keyakinan kepada kanak-kanak dari masa ke semasa. Guru meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak dengan menggalakkan bereksperimen agar kanak-kanak dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang unik.

No comments:

Post a Comment