Tuesday, June 26, 2012

Kanak-Kanak Diberi Pilihan

Orang dewasa mendidik kanak-kanak dengan memberi peluang untuk membuat pilihan. Kanak-kanak perlu belajar bertanggungjawab terhadap tindakannya menerusi mengambil inisiatif. Kanak-kanak juga perlu merasakan selesa membuat andaian yang salah. Orang dewasa boleh memberi kanak-kanak pilihan dibatas sempadan peraturan semasa di taska. Contohnya,"Di ruang mana kamu hendak bermain pagi ini?" Membantu kanak-kanak bertanggungjawab tidak bermakna orang dewasa menurunkan peranan membimbing. Fungsi tanggungjawab bermaksud kanak-kanak belajar cara untuk membantu semasa berkemas selepas bermain alat permainan dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment