Wednesday, June 6, 2012

Kajian Tentang Kreativiti

Penyelidikan mendapati bahawa bahagian otak kiri hemispera mengawal fungsi motor di bahagian kanan anggota tubuh. Manakala bahagian otak kanan hemispera mengawal bahagian kiri anggota. Hemispera kanan dikatakan berfungsi untuk holistik dan hemispera kiri pula berfungsi untuk analitik, logikal. Berdasarkan hasil kajian dirumuskan jika kita ingin memupuk kreativiti hendaklah membina keupayaan setiap bahagian analitik dan holistik.Kita hendaklah membina keupayaan yang tidak menjadi kebiasaan di salah satu bahagian apabila didapati tidak bersesuaian dengan tugasan dan akhirnya kita mesti boleh melakukan di kedua-dua keadaan dengan selesa.

No comments:

Post a Comment