Monday, June 11, 2012

Memupuk Kemahiran Persepsi Motor Menerusi Seni Dan Kraf

Kreativiti mempunyai alasan yang kukuh dapat memberi kanak-kanak ruang yang luas kepada kanak-kanak terhadap media seni dan dapat membantu mereka mencari sesuatu terutama untuk meluahkan perasaan, mod, dan idea. Walau bagaimana pun terdapat kepentingan yang lain selain yang disebutkan sebelum ini. Kemahiran yang dapat dibina menerusi kerja seni menerusi peralatan seni iaitu kemahiran pratulis dan prabaca. Jelas, kemahiran motor adalah dibina menerusi aktiviti seni dan kraf. Kanak-kanak melakar, menggunting dan menampal dengan latihan koordinasi tangan dan mata. Menerusi aktiviti senin dan kraf kanak-kanak belajar memberi penumpuan pada bentuk atau rekaan untuk diletakkan pada halaman bahagian depan atau latar belakang, membantu kanak-kanak membina bentuk dan konsep latar. Kemudian dalam penulisan kanak-kanak perlu menumpukan pada bentuk-bentuk tulisan di atas kertas putih.

No comments:

Post a Comment