Sunday, June 3, 2012

Aktiviti Fizikal Mengurangkan Obesiti

Koordinasi perkembangan motor kasar dan motor halus semasa bermain dapat dipertingkatkan. Koordinasi motor halus adalah diperlukan semasa untuk menulis, melukis, mengunting, mengikat atau manipulasi seperti 'puzzle' dan peralatannya. Permainan imaginasi dan dramatika semasa kanak-kanak bermain aktiviti luar akan mencabar kreativiti, konsep dan daya ingatan. Semua bahagian mental kanak-kanak berkembang. Aktiviti lasak meransang proses seperti kitaran, pernafasan dan tabiaat makan meningkat dan berehat. Dr. Jean Mayer, profesor nutrisi di Havard School of Public Health menyatakan pendapatnya bahawa aktiviti fizikal adalah variasi persekitaran yang sangat penting memberi kesan kepada obesiti kanak-kanak. Kanak-kanak obesiti kurang melakukan senaman berbanding dengan kanak-kanak yang tidak obes melakukan senaman walaupun kadar makanan yang sama. Dalam diet terapi senaman jangka panjang perlu ditingkatkan.

1 comment: