Friday, June 22, 2012

Peranti Eletronik Dan Gadget Memberi Kesan Obesiti Kepada Kanak-Kanak

Kajian yang dijalankan oleh Edinburgh Sleep Centre mendapati peranti eletronik memberi kesan negatif kepada kualiti tidur. Selanjutnya gangguan masa tidur yang sedikit atau mengganggu waktu tidur yang biasa boleh menyebabkan obesiti atau kegemukan. Hal ini disebabkan tabiaat buruk tidur boleh mengganggu hormon yang mengawal kelaparan dan perkembangan tenaga serta keinginan makanan yang kaya dengan kalori. Pakar penyelidik percaya masalah obesiti boleh di atasi dengan mengalihkan penggunaan peranti eletronik dan gadget daripada kanak-kanak (jika terdapat di bilik tidur) dan melaksanakan rutin masa tidur dan peraturan yang ketat terhadap penggunaan peranti eletronik dan gadget.

No comments:

Post a Comment