Saturday, June 16, 2012

Apakah Itu Sains Pada Kanak-Kanak?

Sains boleh didefinisikan sebagai pengetahuan yang sistematik. Pada orang dewasa, pengetahuan adalah dikelompukkan kepada fizikal, semulajadi, biologikal, sains sosial, sastera, muzik, matematik dan seni. Kesemua ini sistem yang dihasilkan oleh manusia. Semuanya mempunyai konsep yang penting untuk kanak-kanak. Pertanyaan sering dikemukakan oleh kanak-kanak yang mana guru perlu menjawabnya dengan berkata,"Mari kita mencari jawapan," atau "Mari kita tengok benda itu." Mendapatkan jawapan menggunakan kaedah saintifik memerlukan pemerhatian, membuat pertanyaan, mencari alasan dan membuktikan menerusi eksperimen. Jawpan pada hari ini mungkin tidak bersesuaian di masa akan datang. Proses kaedah saintifik adalah penting terutama dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kesungguhan guru untuk menggalakkan kanak-kanak sentiasa rasa ingin tahu berterusan bukan mengajar fakta khusus.

No comments:

Post a Comment