Tuesday, June 19, 2012

Kesan Negatif Pendedahan Peranti Eletronik Dan Gadget Kepada Kanak-Kanak

Pendedahan yang berlebihan penggunaan peranti eletronik dan gadget kepada kanak-kanak lebih mendatang kesan negatif. Lebih banyak keburukan daripada kebaikan kepada kanak-kanak apabila penggunaan peranti eletronik dan gadget tidak dikawal oleh orang dewasa. Memang tidak dapat dielakkan dengan persekitaran eletronik dalam kehidupan hari ini. Produk eletronik yang dikomersialkan yang memberi tumpuan kepada kanak-kanak telah mengubah trend kanak-kanak moden daripada pengguna pasif kepada pengguna aktif. Walau bagaimana pun tidak semua produk eletronik itu memberi kesan positif kepada kanak-kanak. Penyelidikan yang dilakukan oleh Barbara J. Wilson dari University of Illinois Urbana-Champaign mendapati pendedahan media kepada kanak-kanak boleh menyumbang ketakutan dan kecemasan, keganasan dan aggresif. Berdasarkan kajian itu dinasihatkan orang dewasa mengawal program yang patut didedahkan kepada kanak-kanak. Kandungan gadget hendaklah disesuaikan dengan usia kanak-kanak dan unsur nilai yang sepatutnya dipelajari oleh kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment