Monday, June 4, 2012

Apakah itu kreativiti?

Terdapat berbagai pandangan tentang kreativiti. Di antara pandangan kreativiti seperti Eliot W. Eisner dalam penulisannya "Research in Creativity" menyatakan kreativiti adalah keupayaan proses pada sesuatu keadaan oleh semua manusia. Kreativiti adalah sebahagian intelek manusia yang telah dibezakan oleh Erhard Hofstadter daripada inteligen. Berdasarkan penulisan Hofstadter "Anti-intellectualism in American Life" bahawa intelek adalah kritikal, kreatif dan bahagian pemikiran yang mendalam. Intelegen adalah kecemerlangan pemikiran yang melibatkan agak menjurus, segera dan dijangkakan. Manakala Lowenfeld dan Britain pakar kreativiti dan seni lukis kanak-kanak mengatakan bahawa kreativiti mengambarkan orang yang mempunyai motivasi, ingin tahu dan berimaginasi. Kesemua pandangan ini hanyalah untuk pengetahuan sahaja dan mungkin terdapat pandangan lain untuk dibicarakan kreativiti dalam kehidupan kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment