Friday, June 29, 2012

Menggunakan Bahasa Menyatakan Dirinya

Kanak-kanak cuba menggunakan bahasa untuk meminta keperluannya. Bahasa juga digunakan untuk bersosialisasi antara kanak-kanak dengan orang dewasa dan rakan sebayanya. Komunikasi bahasa kanak-kanak di taska masih di aras di mana kanak-kanak menggunakan dialog yang tidak menyedari minat orang lain. Bagaimana pun perbualan di kalangan kanak-kanak masih memberi kepuasan kepada mereka. Kanak-kanak juga suka bermain dengan bahasa sebagai mana yang digunakan pada puisi dan pantun. Bahasanya ringkas dan kadangkala melucukan.

No comments:

Post a Comment