Thursday, June 21, 2012

Kesesuaian Perisian Peranti Eletronik Dan Gadget Untuk Kanak-Kanak

Kemajuan teknologi pada masa kini tidak terhenti dan sentiasa berterusan. Saban hari ada sahaja baru yang canggih. Anak-anak anda sentiasa mahukan gadget baru dan kebanyakan kanak-kanak mahukan yang terbaru. Apakah yang harus ibu bapa perlu menanganinya? Mungkin idea ini boleh dipertimbangkan kepada ibu bapa yang mempunyai anak yang baru lahir hingga lima tahun. Berdasarkan pandangan American Academy of Pediatricss kebanyakan kanak-kanak kecil tidak perlu untuk mengekses teknologi sehingga usia mereka sekurang-kurangnya dua atau tiga tahun. Cuba jauhkan teknologi daripada kanak-kanak seboleh mungkin. Kanak-kanak ini lebih baik perkembangannya jika mereka mempunyai lebih masa untuk bermain, bersama-sama dengan orang dewasa dan rakan sebaya serta orang dewasa membacakan buku untuk kanak-kanak. 

Kebanyakan ibu bapa memperkenalkan TV kepada anak kecil sebagai satu cara untuk membantu kerja harian mereka supaya tidak terganggu. Dicadangkan pilih rancangan yang sesuai dengan usia kanak-kanak, program pendidikan. Ibu bapa perlu memantau kanak-kanak semasa menonton TV dan hadkan masa menonton TV.

No comments:

Post a Comment