Friday, June 8, 2012

Program Kreativiti Di Taska Dan Tadika

Program pendidikan kanak-kanak yang berkualiti memberi peluang kepada kanak-kanak untuk berkreatif atau menggalakkan berfikir secara bercapah (divergent)untuk mencari ekspresi. Kurikulumnya pula pada setiapbahagian terdapat ruang untuk kanak-kanak mengabungkan mengikut cara baru. Gurunya pula menilai keunikan secara spontan, ikhlas dengan pandangan terbuka dan imaginatif serta memberi cabaran kepada pembelajaran kanak-kanak. Guru membenarkan kanak-kanak menggunakan peralatan secara berterisan sebagai sebahagian daripada programnya.

No comments:

Post a Comment