Friday, June 15, 2012

Kesan Peranti Eletronik Dan 'Gadget' Kepada Kanak-Kanak

Kemajuan teknologi masa kini banyak memberi kesan positif dan negatif kepada pengguna terutama kanak-kanak. Kita lihat kanak-kanak seusia dua tahun telah bermain dengan peranti eletronik dan gadget. Ini tidak termasuk permainan video yang membuat kanak-kanak tertumpu, selain itu termasuk televisyen dan penggunaan telefon pintar, komputer, komputer tablet, permainan PSP dan sebagainya. Kanak-kanak hari ini seolah-olah sebagi pengguna yang aktif sehingga banyak produk eletronik dan gadget secara komersial memberi tumpuan kepada pasaran kanak-kanak. Ibu bapa mungkin mudah untuk menjadikan anaknya duduk diam dan tidak mengganggu dengan memberikan mereka gadget untuk bermain.

No comments:

Post a Comment