Saturday, June 30, 2012

Kepercayaan Kepada Orang Dewasa

Apabila kanak-kanak dihantar ke taska tentunya mereka mengharapkan orang yang boleh dipercayaai sepertimana ketika di rumah. Kanak-kanak perlu belajar bahawa orang dewasa boleh mengajar, menyayangi dan membantu orang lain. Pendidik di taska hendaklah menunjukkan kepercayaan setiap hari menerusi tindakan, kemesraan dan gerak tubuh supaya tidak mengganggu perasaan. Tindakan yang ditunjukkan oleh orang dewasa akan membantu kanak-kanak untuk membesar sebagaimana orang dewasa yang mesra di sekeliling mereka.

No comments:

Post a Comment