Wednesday, October 31, 2012

Aktiviti Harian 10: Permainan Kerusi Muzikal

Permainan kerusi muzik (musical chair) boleh menggalakkan kanak-kanak mengandaikan jumlah kerusi yang diperlukan. Permainan ini tidak semestinya dilakukan semua kanak-kanak di dalam kelas. Jika kanak-kanak digalakkan bermain dengan permainannya sendiri, jumlahnya adalah kecil. Guru boleh mengadakan permainan ini dalam kumpulan kecil. Kanak-kanak kecil pula, permainan ini hendaklah diubahsuai supaya tidak seorang pun terkeluar daripada permainan ini. Menariknya, kanak-kanak berusia empat hingga lima tahun selalunya suka bermain kerusi muzik dengan kerusi yang banyak berbanding dengan jumlah kanak-kanak. Guru hendaklah menggalakkan mereka bertukar pendapat untuk menentukan cara untuk bermain sama ada sama jumlah kerusi dengan kanak-kanak atau, satu atau dua kerusi kurang daripada kanak-kanak (tanpa mengeluarkan kanak-kanak yang tidak dapat duduk di kerusi). Kesemua kepelbagaian adalah baik untuk menjumlahkan objek.

No comments:

Post a Comment