Friday, October 19, 2012

Aktiviti Harian 1 (Sambungan): Terlepas Pandang Membilang

Sambungan Aktiviti Harian 1, kanak-kanak apabila dalam satu situasi diminta mengagihkan peralatan kepada rakan-rakannya biasanya tidak memasukkan diri sebagai orang yang termasuk dalam jumlahnya. Sebagai contoh apabila kanak-kanak diminta mengagihkan cawan minuman di atas meja untuk kumpulannya, kanak-kanak yang tidak jelas membilang didapati tidak akan cukup jumlah cawan minuman yang diletakkannya. Tugas orang dewasa apabila melihat perkara ini berlaku secara bersahaja dan positif galakkan kanak-kanak lain berbincang dan bertukar idea dengan rakan-rakan lain. "Cuba kamu lihat adakah cukup cawan ini untuk semua?" mungkin soalan sebegini dapat mendorong kanak-kanak bertukar pendapat untuk menjumlahkan jumlah cawan dan jumlah orang yang memerlukan cawan.

No comments:

Post a Comment