Saturday, October 13, 2012

Membilang Secara Pendekatan Ruang

Sambungan Prinsip Ke Tiga (b) (2), pendekatan ruang apabila kanak-kanak membahagikan bilangan satu-ke-satu bersebelahan. Selepas membilang benda yang dibahagikan kanak-kanak akan memberitahu terdapat lebih banyak pada satu set jika salah satu kedudukan set diubah susunannya. Bersambung...

No comments:

Post a Comment